סנדי

היה לה ריח של סבון לבן ואדמה מאובקת שהלך ונמהל בריח של מין. הקולות שעלו ממרגלות הגבעה טיפסו מעלה מעלה, הקיפו את האוהל כמו הוריקן שנזרק אל על, והאוהל לא עלה, נשאר במקומו, אפילו נדמה היה שהוא מתחפר עוד ועוד כלפי מטה והיתדות שמחזיקים אותו ננעצים ומעמיקים עם כל היצמדות...

להמשך

פינקוק

מתוך מסגרת החלון אני עוקב במבטי אחרי הקווים שמלווים אותנו, אסופת החוטים שיורדת ועולה כמו גלים, גולשת מטה ומתרוממת אל ראשם של עמודי החשמל. את העמודים אני לא יכול לראות מגובה כזה, רק את ראשיהם ואת גלי החוטים, גל ועוד גל, איתנו לאורך כל הדרך. ככה זה, כבר אי אפשר...

להמשך