אתם עדיין פה? טוסו מכאן!

תם שלטון ישראל. העתיד פתוח, הדרך פרוצה, הכל מותר, גם אם יגידו אחרת. כשל המבצע שכונה ישראל. האמת המרה זולגת מפיותיהן המנבלים של בנות המדינה, ממחשופיהן הבוסריים של קטינות, מצרות אופקיו של המתגייס הטרי, ממלאכותיותו השמנונית של שטר הכסף, מתאורתו העמומה של קרון האוטובוס הרעוע, ממגדלי הראוה המגודרים/מגונדרים, מאלימותו הכבושה...

להמשך